CEAD-225 - 水野朝阳2017年番号 淫ら義母の誘惑9 水

CEAD-225 - 水野朝阳2017年番号 淫ら義母の誘惑9 水

是知同是腰疼而其致病之因各异,治之者安可胶柱鼓瑟哉。 效果将药连服五剂,下血之证全愈,口中已不发干,犹日下溏粪两三次,然便时腹中分毫不疼矣。

诊断此因春暖衣浓,肝有郁热,因外感激发其热上冲脑部,排挤脑髓神经失其运动之常度,是以发搐。遂停服汤药,俾日用生怀山药细末两许,水调煮作茶汤,调以蔗糖令适口,以之送服生鸡内金细末二分许,以善其后。

方解降胃之药莫如赭石,此愚治吐衄恒用之药也。证候心中发热,有时觉气血上涌,即昏然身驱后挺,四肢抽掣。

或问麦芽生用能升肝气,茵陈为青蒿之嫩者亦具有升发之力,此证即因脏腑之气有升无降,何以方中复用此二药乎?其脑部充血过甚,或自微细血管溢血于外,或隔血管之壁,些些渗血于外,其所出之血,若着于司运动之神经,其重者可使肢体痿废,其轻者亦可使肢体软弱无力。

此案断定为外寒束内热,仿《金匮》小青龙加石膏汤,再加贝母开豁清泄,接方用二石蒌仁等清镇滑降而痊。病因因性嗜吟咏,暗耗心血,遂致不寐。

呕吐不受饮食,服药亦多吐出。或问石膏为治外感实热之药,今此证未夹杂外感,何以方中亦用之?

Leave a Reply